Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
A munkáltató kompenzálása
2023.02.22. 18:39

Az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a Rendelet), valamint a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréhez kapcsolódó tájékoztatási és kapcsolattartási, valamint a munkáltatói kompenzációs rendszer működtetésével összefüggő egyes feladatokról szóló 44/2012. (VII. 16.) HM utasítás alapján az önkéntes tartalékost foglalkoztató munkáltatónak lehetősége nyílik megállapodást kötni a Magyar Honvédséggel.


A megállapodás megkötésével jogosulttá válhat, mint munkáltató az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló munkavállalója behívásának tájékoztatására, valamint a működésével összefüggő okból tett vállalása figyelembevételével – munkavállalója vonatkozásában – behívás átütemezés kezdeményezésére, továbbá munkavállalója után a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára kompenzációra.
A munkáltatót megillető kompenzációt az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan, a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokat a Rendelet szabályozza. Ennek értelmében a munkáltató önkéntes tartalékos munkavállalója után a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára kompenzációra jogosult, melynek mértéke a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára publikált féléves, vagy éves ágazati bruttó átlagkereseti adatok alapján számított napi összeg. A számításhoz a munkáltató statisztikai számjele szerinti nemzetgazdasági ágazat bruttó átlagkereseti adata kerül figyelembevételre.
A munkáltató a kompenzáció teljes összegére jogosult, ha a megállapodás nyilatkozatában vállalja, hogy munkavállalója önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítését a Magyar Honvédség által meghatározott időpontban biztosítja, és nem kezdeményezi a behívás átütemezését.


A kompenzáció 50%-ára jogosult, ha a vállalt feltételeket nem vállalja, vagy nem teljesíti.


Részmunkaidőben foglalkoztatott önkéntes tartalékos munkavállaló után a munkáltatót a munkavállaló munkaidejével arányos kompenzáció illeti meg.


Nem jogosultak kompenzációra az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapokat kezelő szervek, valamint a közvetlen többségi állami részesedéssel működő gazdasági társaságok. Nem jár kompenzáció továbbá az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak, valamint a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőknek.
A munkáltató az őt megillető kompenzációról a megállapodásban lemondhat.


Megállapodás hiányában a munkáltató kompenzációra nem jogosult.


A munkáltatót megillető kompenzáció kifizetése utólagos finanszírozással történik.


A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára a 2012. évi a munka törvénykönyvéről szóló I. törvény 132. § szerint a munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár. 


A megállapodással rendelkező munkáltató amennyiben a behívás átütemezésének lehetőségét nem zárta ki a megállapodásban, háromévente egy alkalommal, a működésével összefüggő okból jogosult az alkalmazásában álló önkéntes tartalékos tényleges szolgáltra történő behívása egyszeri átütemezésének kezdeményezésére.
Tisztelt Munkáltató!
A honvédelem ügye, azon belül az önkéntes tartalékos rendszer számít az Ön támogatására. Bízom benne, hogy munkavállalója az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés során olyan ismereteket szerez, amelyeket a civil munkahelyén is kamatoztatni képes, ezzel elismerést szerezve önmagának és Önnek, mint munkáltatónak a társadalomban.
Kérem, hogy weboldalunkról letölthető, munkavállaló(k)ra vonatkozó megállapodást két eredeti példányban kitöltve és aláírva küldje munkavállalója állományilletékes honvédelmi szervezete részére, vagy juttassa el az Önhöz legközelebb lévő területi katonai igazgatási szerv részére.
Amennyiben Önnek kényelmesebb, úgy az alábbi postacímre is megküldheti:


MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Budapest, 1885 Pf: 25.


kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2