Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Bevonulás és szerződéskötés
2013.09.25. 20:09
Hova kell bevonulnom és mikor?

Az iroda által küldött tájékoztatás alapján, az alapkiképzést végző alakulathoz, vagy mentesítési nyilatkozat esetén közvetlenül a katonai szervezethez kell bevonulnom a megadott időpontban. 

Hogyan utazom az alapkiképzés helyszínére, illetve közvetlenül a katonai szervezethez?

Az irodán kapott „Felhívás”-sal (utazási kedvezményre jogosító okmány), mellyel a MÁV vonalain ingyenesen utazhatok.

Mi történik a bevonulást követően?

Ellenőrzik a szerződéskötéshez (állományba vételhez) szükséges okmányokat, és csak ezt követően kerül sor a szerződés megkötésére.

Milyen okmányok szükségesek a szerződéskötéshez?
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályaalkalmassági minősítést tartalmazó vizsgálati lap kivonata,
 • a letöltött sorkatonai szolgálatáról szóló igazolás (a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon adják ki),
 • 11 jegyű személyi azonosító jel vagy az azt igazoló okmány,
 • személyi igazolvány,
 • adóazonosító jel (adókártya) vagy az azt igazoló hivatalos okmány,
 • társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) igazoló hatósági bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítvány eredeti példányban, vagy közjegyző által hitelesített másolat,
 • érvényes gépjárművezetői engedély (ha van),
 • munkakönyv (ha van),
 • eddigi munkaviszonyokat igazoló okmányok (ha van),
 • a munkanélküli járadék folyósításáról igazolás a munkaügyi központtól (mettől meddig folyósították),
 • bankszámlaszám (vagy folyószámla-szerződés), ahová az illetmény (fizetés) utalását kéri,
 • házassági anyakönyvi kivonat (ha házas),
 • gyermek (ha van) születési anyakönyvi kivonata vagy annak közjegyzővel hitelesített másolata,
 • feleség/férj, gyermek (ha van) adószáma és társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ),
 • a fenti okmányok fénymásolata is,
 • 2 db 4x4 cm-es fekete-fehér vagy színes igazolványkép
A felsorolt okmányok hiánya esetén szerződéskötésre nem kerülhet sor!
Mivel az első havi illetményemet (a fizetést) csak a második hónap elején kapom meg, ezért a saját költségeim fedezésére készpénzre (vagy bankkártyára) lesz szükségem.

Mit jelent a próbaidő?

A szerződéskötéskor legalább három, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidő köthető ki. A fizikai alkalmassági követelményeket legkésőbb a próbaidő leteltéig kell teljesíteni.

Mire vagyok jogosult a próbaidő alatt?

Illetményre (fizetésre), laktanyai elhelyezésre, valamint a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra (egyenruha, felszerelés, térítésmentes étkezés stb).

Megszüntethető-e a szerződésem a próbaidő alatt?

Igen, a próbaidő alatt a szerződést (szolgálati viszonyt) bármelyik fél (akár a katonai alakulat parancsnoka, akár a szerződéses katona) indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
Ilyenkor köteles vagyok a kapott ruházati és egyéb felszerelési tárgyakat visszaadni.

Ha nem voltam még katona, akkor milyen rendfokozatot kapok?

Ha szerződéses legénységi állományba helyeztek, de előzőleg nem rendelkeztem rendfokozattal, akkor a próbaidő leteltéig közkatonaként teljesítek szolgálatot.

Ha már voltam katona, milyen rendfokozatot kapok?

A katonai szolgálatról szóló igazolásom alapján legalább a meglévő (például őrvezető, tizedes vagy szakaszvezető) rendfokozatot.

Ki köt velem szerződést?

A bevonulást követően a leendő katonai szervezetem parancsnoka vagy az őt képviselő személyügyi szakember köt velem szerződést.

Kell-e katonai esküt tennem?

Igen, szerződéses katonaként esküt kell tennem (a bevonulás napján).

Minimálisan mennyi időre kell vállalnom a szerződéses katonai szolgálatot?
 • legénységi beosztás esetén 3 év,
 • tiszti és altiszti beosztás esetén 5 év.
Meghosszabbítható-e a szerződéses katonai szolgálat időtartama?

Igen, a szerződéses szolgálat időtartama közös megegyezés alapján alkalmanként, állománykategóriától függetlenül legalább kettő, de legfeljebb öt év időtartammal meghosszabbítható.

Hány éves korig lehetek szerződéses katona?

Alkalmasságom esetén az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig, azaz a 65. életévem betöltéséig.

Mit tartalmaz a szerződés?
 • A szolgálati viszony kezdetét, jellegét,
 • a próbaidő tartamát,
 • a rendfokozatot,
 • az eskü letételének időpontját,
 • szerződéses szolgálati viszony esetén a szolgálati viszony időtartamát.
A szerződés megkötését követően kinevezési okmány készül.

Mit tartalmaz a kinevezési okmány?

A szolgálati beosztásba történő kinevezésemről kinevezési okmány készül, amelynek tartalmaznia kell:
 • a szolgálati beosztásomat, annak helyét,
 • a besorolási osztályon belüli besorolási kategóriámat,
 • a beosztáshoz szükséges iskolai végzettségem (szakképesítés), nyelvismeretem (ha van) szintjének megszerzését.
Az állományba vételi okmány (szerződés) és a kinevezési okmány egy példányát megkapom.

Milyen további tájékoztatást kapok?

Az állományba vételi, illetve a kinevezési okmány átadásával egyidejűleg a katonai alakulat tájékoztat:
 • a szolgálatteljesítés rendjéről,
 • az illetmény-besorolásról (fizetésről),
 • az illetményfizetés módjáról,
 • a szolgálati idő kezdőnapjáról,
 • a szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
 • a felmentési és lemondási idő megállapításának szabályairól,
 • az egyéb juttatásokról és azok mértékéről.

Hogyan történik a tájékoztatásom?

A katonai szervezet legkésőbb az okmányok átadásától számított 30 napon belül írásban tájékoztat.
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2