Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Ismeretlen fejezet a nyíregyházi Hősök temetője történetéből
2019.07.12. 17:34 , Pappné Városi Fatime őrgy.

Akik a nyíregyházi Hősök temetője történetével foglalkoztak, azoknak is az újdonság erejével hatott, hogy 2015-ben a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség (VDK) magyarországi megbízottja azzal kereste meg őket, hogy 110 katonát (60 németet és 50 magyart) temettek el ide 1944-ben. Mindegyikük kétkedéssel fogadta az információt.

 

 

Innen a Magyar Honvédség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hadisírgondozó Részlegéhez került át az ügy. Kertész József százados, hadisírgondozó szaktiszt, a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság Belföldi Hadisírgondozó Osztályának munkatársai és a VDK magyarországi megbízottja, korabeli dokumentumokat (légifotókat, bejegyzéseket, tudósításokat, fényképfelvételeket) osztottak meg egymással, összevetve a rendelkezésre álló adatokat.

Ugorjunk vissza az időben, vázoljuk fel röviden, hogy mi történt annak idején:

1944 tavaszától, magyar és német sebesült katonákat szállítottak az itt állomásozó magyar és német hadikórházakba a keleti frontról. A legkülönfélébb alakulatok katonái hunytak itt el, és kerültek eltemetésre, a Hősök temetője nyugati oldalán, melyet 1944-ben tovább bővítettek, és itt, 5 sorban helyezték végső nyugalomra a katonák földi maradványait, a díszőrség lövései mellett.

 A sírok története 1958-ig csendben telt. Ebben az évben az egyik fiatalon elhunyt férfi özvegy édesanyja kérvényezte az akkori Városi Tanács Végrehajtó Bizottságától, hogy exhumálják fia földi maradványait az Északi temetőbe.

Ezzel egyidejűleg megtörtént a Derkovits utca kiszélesítése, az 1944-ben kialakított 5 sor sírt, valamint a Hősök temetője nyugati oldalába eső I. világháborús parcellarészt levágták, és elkezdődött a házak építése.

Az Északi temető nyilvántartása szerint 19 katonát és 4 civilt biztosan exhumáltak a Morgóba (az északi temető helyi elnevezése), ebből 8 német hősi halottat 2000-ben a budaörsi német katonai temetőbe vittek át.

 

 

Lakossági felhívást közzétéve a megyei napilapban, jelentkezett Román János, Nyíregyháza-kertvárosi lakos, aki 1944-ben 7 éves volt akkor, amikor a Hősök temetője kerítésén kívülre, a mai Derkovits utca felőli részre – akkor 1. sor – katonák ástak 3 árkot. Minden nap 11 óra után hosszú stráfkocsival hozták az elhunytakat tömegesen, akik meztelenül vagy alsónadrágban voltak, és mindegyiknek a nyakában volt „valami”. Az elhunytakat szépen, sorban helyezték a sírokba, és amikor behantolták őket, a német katonák hármas lövést adtak le. Ezután ők odamentek, és a többi gyerekkel együtt összeszedték a töltényhüvelyeket.

A lakóház tulajdonosával egyeztetve megkezdődhetett a kutatás az elhunytak után: a 2018. november 29. és 2019. június 25. között zajlott ásatások eredményeként 26 német és 14 magyar hősi halott földi maradványait sikerült felszínre hozni, akiknek katonai tiszteletadás melletti újratemetése Budaörsön, ill. Nyíregyházán, egy újonnan kialakított katonai parcellában fog megtörténni.

Köszönet a Derkovits utcai ingatlan tulajdonosának, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, az MH KIKNYP 6. KIÉI állományából Kertész József századosnak, Komiszár Dénes t. főhadnagy, hadisírgondozó részlegvezetőnek, Várnai Csaba szakaszvezetőnek, Balogh László t. főtörzsőrmesternek, Deák Csaba t. őrmesternek, Papp Levente t. szakaszvezetőnek, Karasz Milán t. szakaszvezetőnek, Ferencz Máténak és Bódis Sándornak, valamint Drotár Márk és Kertész Kevin középiskolai tanulóknak az áldozatos munkájukért, amellyel hozzájárultak a munkálatok sikeréhez!

 

Fotó: Deák Csaba 

toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványok
tartalom2